Sớ đầu đuôi xổ số

Thứ tư
25/05/2022
Đà Nẵng
71 - 20
Khánh Hòa
16 - 66
Thứ ba
24/05/2022
Đắk Lắk
46 - 02
Quảng Nam
52 - 33
Thứ hai
23/05/2022
Thừa Thiên Huế
69 - 84
Phú Yên
49 - 31
Chủ nhật
22/05/2022
Khánh Hòa
60 - 18
Kon Tum
41 - 76
Thừa Thiên Huế
95 - 45
Thứ bảy
21/05/2022
Đà Nẵng
63 - 26
Quảng Ngãi
57 - 11
Đắk Nông
79 - 47
Thứ sáu
20/05/2022
Gia Lai
55 - 53
Ninh Thuận
89 - 59
Thứ năm
19/05/2022
Bình Định
23 - 02
Quảng Trị
67 - 98
Quảng Bình
49 - 28
Thứ tư
18/05/2022
Đà Nẵng
88 - 22
Khánh Hòa
21 - 37
Thứ ba
17/05/2022
Đắk Lắk
60 - 83
Quảng Nam
30 - 76
Thứ hai
16/05/2022
Thừa Thiên Huế
99 - 16
Phú Yên
87 - 27
Chủ nhật
15/05/2022
Khánh Hòa
03 - 27
Kon Tum
71 - 13
Thừa Thiên Huế
99 - 68
Thứ bảy
14/05/2022
Đà Nẵng
56 - 93
Quảng Ngãi
68 - 46
Đắk Nông
71 - 20
Thứ sáu
13/05/2022
Gia Lai
54 - 17
Ninh Thuận
41 - 50
Thứ năm
12/05/2022
Bình Định
60 - 23
Quảng Trị
28 - 73
Quảng Bình
92 - 80
Thứ tư
11/05/2022
Đà Nẵng
93 - 46
Khánh Hòa
75 - 22
Thứ ba
10/05/2022
Đắk Lắk
36 - 50
Quảng Nam
80 - 55
Thứ hai
09/05/2022
Thừa Thiên Huế
89 - 72
Phú Yên
52 - 89
Chủ nhật
08/05/2022
Khánh Hòa
64 - 02
Kon Tum
72 - 73
Thừa Thiên Huế
00 - 50
Thứ bảy
07/05/2022
Đà Nẵng
08 - 69
Quảng Ngãi
52 - 25
Đắk Nông
61 - 27
Thứ sáu
06/05/2022
Gia Lai
61 - 37
Ninh Thuận
33 - 75
Thứ năm
05/05/2022
Bình Định
06 - 87
Quảng Trị
77 - 38
Quảng Bình
25 - 09
Thứ tư
04/05/2022
Đà Nẵng
49 - 08
Khánh Hòa
44 - 03
Thứ ba
03/05/2022
Đắk Lắk
34 - 28
Quảng Nam
87 - 38
Thứ hai
02/05/2022
Thừa Thiên Huế
82 - 63
Phú Yên
96 - 42
Chủ nhật
01/05/2022
Khánh Hòa
83 - 60
Kon Tum
11 - 44
Thừa Thiên Huế
57 - 14
Thứ bảy
30/04/2022
Đà Nẵng
04 - 59
Quảng Ngãi
73 - 53
Đắk Nông
64 - 88
Thứ sáu
29/04/2022
Gia Lai
26 - 11
Ninh Thuận
81 - 29
Thứ năm
28/04/2022
Bình Định
39 - 17
Quảng Trị
70 - 24
Quảng Bình
33 - 61
Thứ tư
27/04/2022
Đà Nẵng
97 - 44
Khánh Hòa
13 - 46
Thứ ba
26/04/2022
Đắk Lắk
63 - 17
Quảng Nam
24 - 49
Thứ hai
25/04/2022
Thừa Thiên Huế
34 - 27
Phú Yên
99 - 34
Chủ nhật
24/04/2022
Khánh Hòa
03 - 89
Kon Tum
93 - 09
Thừa Thiên Huế
98 - 15
Thứ bảy
23/04/2022
Đà Nẵng
67 - 88
Quảng Ngãi
46 - 60
Đắk Nông
83 - 68
Thứ sáu
22/04/2022
Gia Lai
49 - 60
Ninh Thuận
91 - 99
Thứ năm
21/04/2022
Bình Định
70 - 32
Quảng Trị
06 - 59
Quảng Bình
30 - 99
Thứ tư
20/04/2022
Đà Nẵng
74 - 39
Khánh Hòa
57 - 14
Thứ ba
19/04/2022
Đắk Lắk
95 - 50
Quảng Nam
74 - 58
Thứ hai
18/04/2022
Thừa Thiên Huế
17 - 74
Phú Yên
05 - 91
Chủ nhật
17/04/2022
Khánh Hòa
48 - 24
Kon Tum
25 - 68
Thừa Thiên Huế
50 - 09
Thứ bảy
16/04/2022
Đà Nẵng
33 - 53
Quảng Ngãi
20 - 43
Đắk Nông
71 - 25
Thứ sáu
15/04/2022
Gia Lai
08 - 64
Ninh Thuận
13 - 70
Thứ năm
14/04/2022
Bình Định
10 - 84
Quảng Trị
72 - 30
Quảng Bình
87 - 13
Thứ tư
13/04/2022
Đà Nẵng
57 - 64
Khánh Hòa
09 - 34
Thứ ba
12/04/2022
Đắk Lắk
16 - 71
Quảng Nam
23 - 15
Thứ hai
11/04/2022
Thừa Thiên Huế
25 - 90
Phú Yên
55 - 47
Chủ nhật
10/04/2022
Khánh Hòa
14 - 07
Kon Tum
90 - 96
Thừa Thiên Huế
44 - 99
Thứ bảy
09/04/2022
Đà Nẵng
49 - 69
Quảng Ngãi
38 - 90
Đắk Nông
53 - 68
Thứ sáu
08/04/2022
Gia Lai
84 - 83
Ninh Thuận
89 - 15
Thứ năm
07/04/2022
Bình Định
92 - 44
Quảng Trị
14 - 80
Quảng Bình
15 - 81
Thứ tư
06/04/2022
Đà Nẵng
36 - 17
Khánh Hòa
56 - 52
Thứ ba
05/04/2022
Đắk Lắk
98 - 56
Quảng Nam
19 - 17
Thứ hai
04/04/2022
Thừa Thiên Huế
60 - 74
Phú Yên
17 - 32
Chủ nhật
03/04/2022
Khánh Hòa
57 - 60
Kon Tum
45 - 73
Thừa Thiên Huế
96 - 97
Thứ bảy
02/04/2022
Đà Nẵng
59 - 90
Quảng Ngãi
92 - 44
Đắk Nông
77 - 14
Thứ sáu
01/04/2022
Gia Lai
04 - 12
Ninh Thuận
69 - 25
Thứ năm
31/03/2022
Bình Định
96 - 05
Quảng Trị
59 - 90
Quảng Bình
52 - 72
Thứ tư
30/03/2022
Đà Nẵng
45 - 32
Khánh Hòa
19 - 04
Thứ ba
29/03/2022
Đắk Lắk
10 - 92
Quảng Nam
71 - 03
Thứ hai
28/03/2022
Thừa Thiên Huế
68 - 36
Phú Yên
05 - 11
Chủ nhật
27/03/2022
Khánh Hòa
47 - 27
Kon Tum
98 - 06
Thừa Thiên Huế
38 - 26
Thứ bảy
26/03/2022
Đà Nẵng
09 - 69
Quảng Ngãi
86 - 95
Đắk Nông
39 - 31
Thứ sáu
25/03/2022
Gia Lai
35 - 84
Ninh Thuận
44 - 01
Thứ năm
24/03/2022
Bình Định
55 - 60
Quảng Trị
81 - 69
Quảng Bình
83 - 25
Thứ tư
23/03/2022
Đà Nẵng
99 - 26
Khánh Hòa
50 - 12
Thứ ba
22/03/2022
Đắk Lắk
74 - 41
Quảng Nam
91 - 30
Thứ hai
21/03/2022
Thừa Thiên Huế
84 - 69
Phú Yên
81 - 67
Chủ nhật
20/03/2022
Khánh Hòa
75 - 43
Kon Tum
17 - 04
Thừa Thiên Huế
14 - 36
Thứ bảy
19/03/2022
Đà Nẵng
69 - 82
Quảng Ngãi
49 - 71
Đắk Nông
06 - 21
Thứ sáu
18/03/2022
Gia Lai
83 - 50
Ninh Thuận
62 - 60
Thứ năm
17/03/2022
Bình Định
54 - 86
Quảng Trị
04 - 20
Quảng Bình
09 - 03
Thứ tư
16/03/2022
Đà Nẵng
31 - 35
Khánh Hòa
18 - 86
Thứ ba
15/03/2022
Đắk Lắk
87 - 81
Quảng Nam
97 - 55
Thứ hai
14/03/2022
Thừa Thiên Huế
54 - 45
Phú Yên
26 - 97
Chủ nhật
13/03/2022
Khánh Hòa
78 - 78
Kon Tum
23 - 43
Thừa Thiên Huế
95 - 60
Thứ bảy
12/03/2022
Đà Nẵng
74 - 75
Quảng Ngãi
40 - 24
Đắk Nông
98 - 98
Thứ sáu
11/03/2022
Gia Lai
31 - 25
Ninh Thuận
71 - 80
Thứ năm
10/03/2022
Bình Định
34 - 00
Quảng Trị
44 - 97
Quảng Bình
88 - 26
Thứ tư
09/03/2022
Đà Nẵng
08 - 48
Khánh Hòa
63 - 20
Thứ ba
08/03/2022
Đắk Lắk
84 - 17
Quảng Nam
82 - 84
Thứ hai
07/03/2022
Thừa Thiên Huế
71 - 23
Phú Yên
00 - 07
Chủ nhật
06/03/2022
Khánh Hòa
61 - 60
Kon Tum
52 - 11
Thừa Thiên Huế
24 - 44
Thứ bảy
05/03/2022
Đà Nẵng
14 - 40
Quảng Ngãi
94 - 78
Đắk Nông
49 - 85
Thứ sáu
04/03/2022
Gia Lai
17 - 96
Ninh Thuận
90 - 21
Thứ năm
03/03/2022
Bình Định
21 - 50
Quảng Trị
67 - 78
Quảng Bình
78 - 05
Thứ tư
02/03/2022
Đà Nẵng
35 - 28
Khánh Hòa
28 - 05
Thứ ba
01/03/2022
Đắk Lắk
55 - 22
Quảng Nam
15 - 77
Thứ hai
28/02/2022
Thừa Thiên Huế
31 - 40
Phú Yên
49 - 20
Chủ nhật
27/02/2022
Khánh Hòa
34 - 17
Kon Tum
88 - 66
Thừa Thiên Huế
76 - 98
Thứ bảy
26/02/2022
Đà Nẵng
58 - 28
Quảng Ngãi
75 - 51
Đắk Nông
67 - 59
Thứ sáu
25/02/2022
Gia Lai
82 - 45
Ninh Thuận
66 - 15
Thứ năm
24/02/2022
Bình Định
67 - 27
Quảng Trị
24 - 18
Quảng Bình
22 - 90
Thứ tư
23/02/2022
Đà Nẵng
73 - 44
Khánh Hòa
77 - 86
Thứ ba
22/02/2022
Đắk Lắk
03 - 23
Quảng Nam
52 - 84
Thứ hai
21/02/2022
Thừa Thiên Huế
60 - 92
Phú Yên
20 - 26
Chủ nhật
20/02/2022
Khánh Hòa
52 - 63
Kon Tum
71 - 57
Thừa Thiên Huế
28 - 31
Thứ bảy
19/02/2022
Đà Nẵng
97 - 73
Quảng Ngãi
86 - 94
Đắk Nông
99 - 57
Thứ sáu
18/02/2022
Gia Lai
28 - 77
Ninh Thuận
22 - 57
Thứ năm
17/02/2022
Bình Định
54 - 97
Quảng Trị
56 - 83
Quảng Bình
91 - 81
Thứ tư
16/02/2022
Đà Nẵng
94 - 86
Khánh Hòa
55 - 01
Thứ ba
15/02/2022
Đắk Lắk
36 - 29
Quảng Nam
13 - 08
Thứ hai
14/02/2022
Thừa Thiên Huế
69 - 31
Phú Yên
44 - 66
Chủ nhật
13/02/2022
Khánh Hòa
06 - 73
Kon Tum
03 - 92
Thừa Thiên Huế
37 - 83
Thứ bảy
12/02/2022
Đà Nẵng
16 - 61
Quảng Ngãi
65 - 89
Đắk Nông
70 - 52
Thứ sáu
11/02/2022
Gia Lai
77 - 35
Ninh Thuận
00 - 06
Thứ năm
10/02/2022
Bình Định
21 - 80
Quảng Trị
10 - 42
Quảng Bình
13 - 16
Thứ tư
09/02/2022
Đà Nẵng
14 - 30
Khánh Hòa
45 - 33
Thứ ba
08/02/2022
Đắk Lắk
12 - 35
Quảng Nam
51 - 84
Thứ hai
07/02/2022
Thừa Thiên Huế
90 - 28
Phú Yên
64 - 94
Chủ nhật
06/02/2022
Khánh Hòa
43 - 17
Kon Tum
76 - 32
Thừa Thiên Huế
77 - 90
Thứ bảy
05/02/2022
Đà Nẵng
25 - 11
Quảng Ngãi
83 - 94
Đắk Nông
78 - 94
Thứ sáu
04/02/2022
Gia Lai
26 - 93
Ninh Thuận
02 - 05
Thứ năm
03/02/2022
Bình Định
42 - 04
Quảng Trị
42 - 03
Quảng Bình
27 - 46
Thứ tư
02/02/2022
Đà Nẵng
96 - 18
Khánh Hòa
85 - 38
Thứ ba
01/02/2022
Đắk Lắk
39 - 91
Quảng Nam
13 - 33
Thứ hai
31/01/2022
Thừa Thiên Huế
05 - 44
Phú Yên
23 - 90
Chủ nhật
30/01/2022
Khánh Hòa
34 - 48
Kon Tum
28 - 53
Thừa Thiên Huế
47 - 41
Thứ bảy
29/01/2022
Đà Nẵng
55 - 51
Quảng Ngãi
14 - 65
Đắk Nông
06 - 44
Thứ sáu
28/01/2022
Gia Lai
55 - 87
Ninh Thuận
38 - 32
Thứ năm
27/01/2022
Bình Định
50 - 70
Quảng Trị
70 - 82
Quảng Bình
95 - 10
Thứ tư
26/01/2022
Đà Nẵng
36 - 31
Khánh Hòa
87 - 80
Thứ ba
25/01/2022
Đắk Lắk
33 - 63
Quảng Nam
11 - 45
Thứ hai
24/01/2022
Thừa Thiên Huế
41 - 42
Phú Yên
76 - 01
Chủ nhật
23/01/2022
Khánh Hòa
79 - 30
Kon Tum
28 - 81
Thừa Thiên Huế
93 - 82
Thứ bảy
22/01/2022
Đà Nẵng
03 - 42
Quảng Ngãi
59 - 18
Đắk Nông
13 - 92
Thứ sáu
21/01/2022
Gia Lai
28 - 49
Ninh Thuận
30 - 93
Thứ năm
20/01/2022
Bình Định
19 - 95
Quảng Trị
83 - 75
Quảng Bình
57 - 06
Thứ tư
19/01/2022
Đà Nẵng
10 - 93
Khánh Hòa
85 - 63
Thứ ba
18/01/2022
Đắk Lắk
96 - 49
Quảng Nam
11 - 32
Thứ hai
17/01/2022
Thừa Thiên Huế
80 - 31
Phú Yên
47 - 84
Chủ nhật
16/01/2022
Khánh Hòa
24 - 09
Kon Tum
41 - 45
Thừa Thiên Huế
92 - 17
Thứ bảy
15/01/2022
Đà Nẵng
18 - 00
Quảng Ngãi
90 - 47
Đắk Nông
86 - 38
Thứ sáu
14/01/2022
Gia Lai
16 - 34
Ninh Thuận
29 - 58
Thứ năm
13/01/2022
Bình Định
66 - 09
Quảng Trị
74 - 95
Quảng Bình
39 - 73
Thứ tư
12/01/2022
Đà Nẵng
37 - 60
Khánh Hòa
94 - 39
Thứ ba
11/01/2022
Đắk Lắk
53 - 67
Quảng Nam
15 - 36
Thứ hai
10/01/2022
Thừa Thiên Huế
72 - 38
Phú Yên
61 - 95
Chủ nhật
09/01/2022
Khánh Hòa
56 - 05
Kon Tum
27 - 33
Thừa Thiên Huế
43 - 46
Thứ bảy
08/01/2022
Đà Nẵng
17 - 22
Quảng Ngãi
79 - 08
Đắk Nông
18 - 33
Thứ sáu
07/01/2022
Gia Lai
38 - 72
Ninh Thuận
74 - 77
Thứ năm
06/01/2022
Bình Định
06 - 96
Quảng Trị
21 - 54
Quảng Bình
35 - 96
Thứ tư
05/01/2022
Đà Nẵng
54 - 33
Khánh Hòa
51 - 65
Thứ ba
04/01/2022
Đắk Lắk
13 - 36
Quảng Nam
57 - 46
Thứ hai
03/01/2022
Thừa Thiên Huế
84 - 97
Phú Yên
15 - 03
Chủ nhật
02/01/2022
Khánh Hòa
37 - 69
Kon Tum
70 - 66
Thừa Thiên Huế
63 - 31
Thứ bảy
01/01/2022
Đà Nẵng
68 - 56
Quảng Ngãi
16 - 64
Đắk Nông
51 - 08
Thứ sáu
31/12/2021
Gia Lai
32 - 19
Ninh Thuận
74 - 30
Thứ năm
30/12/2021
Bình Định
75 - 95
Quảng Trị
58 - 54
Quảng Bình
78 - 72
Thứ tư
29/12/2021
Đà Nẵng
56 - 76
Khánh Hòa
49 - 52
Thứ ba
28/12/2021
Đắk Lắk
62 - 80
Quảng Nam
70 - 48
Thứ hai
27/12/2021
Thừa Thiên Huế
18 - 69
Phú Yên
13 - 93
Chủ nhật
26/12/2021
Khánh Hòa
41 - 35
Kon Tum
98 - 76
Thứ bảy
25/12/2021
Đà Nẵng
64 - 20
Quảng Ngãi
72 - 03
Đắk Nông
68 - 68
Thứ sáu
24/12/2021
Gia Lai
28 - 73
Ninh Thuận
19 - 10
Thứ năm
23/12/2021
Bình Định
86 - 90
Quảng Trị
03 - 21
Quảng Bình
76 - 55
Thứ tư
22/12/2021
Đà Nẵng
67 - 83
Khánh Hòa
95 - 52
Thứ ba
21/12/2021
Đắk Lắk
08 - 10
Quảng Nam
07 - 08
Thứ hai
20/12/2021
Thừa Thiên Huế
52 - 45
Phú Yên
12 - 60
Chủ nhật
19/12/2021
Khánh Hòa
84 - 74
Kon Tum
75 - 04
Thứ bảy
18/12/2021
Đà Nẵng
00 - 37
Quảng Ngãi
33 - 26
Đắk Nông
77 - 46
Thứ sáu
17/12/2021
Gia Lai
34 - 73
Ninh Thuận
96 - 77
Thứ năm
16/12/2021
Bình Định
12 - 49
Quảng Trị
52 - 67
Quảng Bình
88 - 66
Thứ tư
15/12/2021
Đà Nẵng
75 - 16
Khánh Hòa
49 - 95
Thứ ba
14/12/2021
Đắk Lắk
03 - 24
Quảng Nam
18 - 72
Thứ hai
13/12/2021
Thừa Thiên Huế
25 - 88
Phú Yên
44 - 95
Chủ nhật
12/12/2021
Khánh Hòa
43 - 59
Kon Tum
13 - 63
Thứ bảy
11/12/2021
Đà Nẵng
06 - 65
Quảng Ngãi
87 - 28
Đắk Nông
80 - 96
Thứ sáu
10/12/2021
Gia Lai
12 - 21
Ninh Thuận
97 - 48
Thứ năm
09/12/2021
Bình Định
69 - 99
Quảng Trị
67 - 80
Quảng Bình
92 - 18
Thứ tư
08/12/2021
Đà Nẵng
37 - 44
Khánh Hòa
21 - 25
Thứ ba
07/12/2021
Đắk Lắk
81 - 38
Quảng Nam
41 - 57
Thứ hai
06/12/2021
Thừa Thiên Huế
95 - 48
Phú Yên
28 - 29
Chủ nhật
05/12/2021
Khánh Hòa
15 - 52
Kon Tum
66 - 66
Thứ bảy
04/12/2021
Đà Nẵng
64 - 05
Quảng Ngãi
22 - 81
Đắk Nông
26 - 03
Thứ sáu
03/12/2021
Gia Lai
20 - 42
Ninh Thuận
71 - 42
Thứ năm
02/12/2021
Bình Định
39 - 86
Quảng Trị
63 - 53
Quảng Bình
74 - 93
Thứ tư
01/12/2021
Đà Nẵng
84 - 53
Khánh Hòa
92 - 82
Thứ ba
30/11/2021
Đắk Lắk
67 - 36
Quảng Nam
47 - 37
Thứ hai
29/11/2021
Thừa Thiên Huế
51 - 35
Phú Yên
19 - 51
Chủ nhật
28/11/2021
Khánh Hòa
29 - 08
Kon Tum
63 - 62
Thứ bảy
27/11/2021
Đà Nẵng
94 - 55
Quảng Ngãi
88 - 29
Đắk Nông
12 - 56
Thứ sáu
26/11/2021
Gia Lai
16 - 59
Ninh Thuận
05 - 59
Thứ năm
25/11/2021
Bình Định
88 - 03
Quảng Trị
78 - 25
Quảng Bình
65 - 74
Thứ tư
24/11/2021
Đà Nẵng
82 - 24
Khánh Hòa
78 - 92
Thứ ba
23/11/2021
Đắk Lắk
31 - 47
Quảng Nam
71 - 50
Thứ hai
22/11/2021
Thừa Thiên Huế
55 - 71
Phú Yên
16 - 31
Chủ nhật
21/11/2021
Khánh Hòa
20 - 25
Kon Tum
23 - 81
Thứ bảy
20/11/2021
Đà Nẵng
05 - 68
Quảng Ngãi
07 - 44
Đắk Nông
18 - 63
Thứ sáu
19/11/2021
Gia Lai
85 - 59
Ninh Thuận
89 - 10
Thứ năm
18/11/2021
Bình Định
06 - 16
Quảng Trị
08 - 99
Quảng Bình
65 - 96
Thứ tư
17/11/2021
Đà Nẵng
54 - 42
Khánh Hòa
79 - 55
Thứ ba
16/11/2021
Đắk Lắk
59 - 78
Quảng Nam
08 - 79
Thứ hai
15/11/2021
Thừa Thiên Huế
50 - 00
Phú Yên
50 - 78
Chủ nhật
14/11/2021
Khánh Hòa
25 - 64
Kon Tum
01 - 43
Thứ bảy
13/11/2021
Đà Nẵng
45 - 86
Quảng Ngãi
34 - 50
Đắk Nông
08 - 57
Thứ sáu
12/11/2021
Gia Lai
41 - 80
Ninh Thuận
83 - 77
Thứ năm
11/11/2021
Bình Định
22 - 27
Quảng Trị
07 - 72
Quảng Bình
24 - 64
Thứ tư
10/11/2021
Đà Nẵng
66 - 64
Khánh Hòa
85 - 60
Thứ ba
09/11/2021
Đắk Lắk
94 - 28
Quảng Nam
19 - 37
Thứ hai
08/11/2021
Thừa Thiên Huế
90 - 18
Phú Yên
05 - 80
Chủ nhật
07/11/2021
Khánh Hòa
46 - 57
Kon Tum
38 - 02
Thứ bảy
06/11/2021
Đà Nẵng
58 - 68
Quảng Ngãi
99 - 62
Đắk Nông
75 - 08
Thứ sáu
05/11/2021
Gia Lai
20 - 83
Ninh Thuận
06 - 28
Thứ năm
04/11/2021
Bình Định
97 - 54
Quảng Trị
80 - 50
Quảng Bình
97 - 26
Thứ tư
03/11/2021
Đà Nẵng
30 - 10
Khánh Hòa
41 - 86
Thứ ba
02/11/2021
Đắk Lắk
25 - 09
Quảng Nam
31 - 28
Thứ hai
01/11/2021
Thừa Thiên Huế
44 - 01
Phú Yên
66 - 34
Chủ nhật
31/10/2021
Khánh Hòa
66 - 25
Kon Tum
12 - 99
Thứ bảy
30/10/2021
Đà Nẵng
23 - 67
Quảng Ngãi
98 - 54
Đắk Nông
38 - 41
Thứ sáu
29/10/2021
Gia Lai
18 - 18
Ninh Thuận
31 - 18
Thứ năm
28/10/2021
Bình Định
30 - 58
Quảng Bình
17 - 51
Quảng Trị
86 - 10