Power 6/55 | Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất | KQXS Power 6/55 chính xác

GIẢI THƯỞNG XS POWER 655 ƯỚC TÍNH
GIÁ TRỊ JACKPOT 1
57.772.834.500đ
GIÁ TRỊ JACKPOT 2
4.059.468.800đ
 • 18
 • 31
 • 32
 • 46
 • 50
 • 52
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 57.772.834.500₫
Jackpot 2             0 4.059.468.800₫
Giải nhất           11 40.000.000₫
Giải nhì         622 500.000₫
Giải ba       14714 50.000₫
 • 19
 • 32
 • 38
 • 40
 • 45
 • 48
 • 02
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 55.087.218.300₫
Jackpot 2             0 3.761.067.000₫
Giải nhất           12 40.000.000₫
Giải nhì         732 500.000₫
Giải ba       13751 50.000₫
 • 03
 • 06
 • 31
 • 40
 • 47
 • 54
 • 08
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 52.849.603.650₫
Jackpot 2             0 3.512.443.150₫
Giải nhất           10 40.000.000₫
Giải nhì         623 500.000₫
Giải ba       12909 50.000₫
 • 11
 • 17
 • 25
 • 29
 • 45
 • 48
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 50.454.523.200₫
Jackpot 2             0 3.246.323.100₫
Giải nhất           16 40.000.000₫
Giải nhì         805 500.000₫
Giải ba       16641 50.000₫
 • 02
 • 28
 • 30
 • 43
 • 44
 • 55
 • 22
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 48.237.615.300₫
Jackpot 2             2 2.323.615.375₫
Giải nhất           6 40.000.000₫
Giải nhì         524 500.000₫
Giải ba       12180 50.000₫
 • 09
 • 18
 • 24
 • 43
 • 44
 • 50
 • 15
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 45.524.219.700₫
Jackpot 2             0 4.345.742.350₫
Giải nhất           10 40.000.000₫
Giải nhì         600 500.000₫
Giải ba       13433 50.000₫
 • 12
 • 18
 • 41
 • 43
 • 47
 • 51
 • 10
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 43.368.051.000₫
Jackpot 2             0 4.106.168.050₫
Giải nhất           10 40.000.000₫
Giải nhì         518 500.000₫
Giải ba       12730 50.000₫